Chính sách quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư trên Mạng thông tin toàn cầu của Tòa soạn tạp chí họa báo Panorama


Các bạn thân mến Hoan nghênh các bạn tới thăm Mạng thông tin toàn cầu của Tòa soạn tạp chí họa báo Panorama (dưới đây gọi tắt là Mạng thông tin này). Để tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn, mạng thông tin này đã đề ra chính sách bảo vệ quyền riêng tư (Privacy Policy). Chính sách này sẽ nói cho bạn biết nội dung và nguyên tắc tòa soạn thu thập, vận dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà mạng này và mạng dịch vụ kết nối của nó cung cấp. Kính mong hãy đọc kỹ.


Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư dưới đây áp dụng cho việc thu thập, vận dụng và bảo vệ các thông tin cá nhân đề cập tới khi bạn hoạt động tại mạng thông tin này (taiwan-panorama.com là nguyên tắc) và trang mạng dịch vụ kết nối của nó (ví dụ: taiwanpanorama.com、taiwan-panorama.com.tw、taiwanpanorama.com.tw、sino.gov.tw và sinorama.com.tw), nhưng không áp dụng cho hoạt động tiến hành sau khi bạn thông qua mạng thông tin này tìm kiếm kết nối tới website khác.Về bảo vệ thông tin cá nhân của bạn ở website khác, áp dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư của website đó


Thu thập dữ liệu

Căn cứ vào dịch vụ khác nhau mà mạng thông tin này cung cấp, có thể thu thập các thông tin cơ bản của cá nhân khách hàng như sau:

  • Đăng ký hội viên: Khi bạn đăng ký thành hội viên của mạng này, chúng tôi sẽ mời bạn cung cấp thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ ,điện thoại, hòm thư điện tử, nghề nghiệp và sở thích….

  • Hoạt động trực tuyến và câu hỏi điều tra về mạng: Khi bạn tham gia hoạt động trực tuyến của website này hoặc câu hỏi điều tra mạng , có thể sẽ mời bạn cung cấp thông tin cá nhân như: họ tên, số CMT, điện thoại, hòm thư điện tử và địa chỉ, có một số hoạt động có thể sẽ hạn chỉ hội viên mới được tham gia .

    Bạn cũng có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc hoạt động marketing mà website khác hoặc cơ quan nào đó tổ chức thông qua kết nối áp phích quảng cáo hoặc tuyên truyền ở website thông tin này. Những cơ quan hoặc website kết nối này có chính sách bảo vệ quyền riêng tư riêng biệt đối với thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp. Biện pháp xử lý thông tin của họ không áp dụng chính sách bảo vệ riêng tư của website thông tin này. Website thông tin này không chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào.

  • Lướt web thông thường:Mạng thông tin này sẽ lưu giữ những nội dung ghi chép (LOG) liên quan tự động từ máy chủ khi khách hàng khi lên mạng xem hoặc tra tìm bao gồm địa chỉ IP thiết bị kết nối, thời gian sử dụng, bộ trình duyệt sử dụng, ghi chép thông tin xem và chọn lựa…để quy nạp trang mạng và thời gian mà bộ trình duyệt của người sử dụng đã trình duyệt tại nội bộ website này , căn cứ vào đó nâng cấp chất lượng phục vụ của trang mạng này.

  • Khác:Nếu bạn viết thư tới tòa soạn tạp chí họa báo Panorama hoặc thông qua cách thức khác phản ánh ý kiến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin này lẫn nội dung xử lý. Song, bạn có thể chủ động cung cấp thông tin cá nhân khác như hòm thư điện tử, họ tên cho khách hàng khác tại khu thảo luận trên website này. Việc cung cấp thông tin dưới hình thức này không thuộc phạm vi của chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.


Phương thức chia sẻ, công khai và vận dụng dữ liệu người sử dụng

Mạng thông tin này không tùy tiện bán, trao đổi, hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho đoàn thể hoặc cá nhân khác. Chỉ trong điều kiện dưới đây, mạng sử dụng thông tin cá nhân của bạn dưới nguyên tắc “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư”.

  • Cung cấp dịch vụ hoặc ưu đãi khác: Để cung cấp dịch vụ hoặc quyền lợi ưu đãi khác cho bạn, khi cần cung cấp thông tin của bạn cho bên cung cấp dịch vụ và ưu đãi thứ ba đó, mạng thông tin này sẽ giải thích đầy đủ khi hoạt động và thông báo cho bạn trước khi thu thập thông tin. Bạn có thể tự do chọn lựa có tiếp nhận dịch vụ hoặc ưu đãi đó hay không.


Chính sách vận dụng Cookies

Để cung cấp dịch vụ cá nhân, mạng thông tin này sẽ sử dụng kỹ thuật Cookies để lưu trữ và theo dõi thông tin khách hàng vào bất cứ lúc nào. Cookies là thông tin ngắn gọn từ website gửi tới máy chủ và lưu trữ trong ổ cứng máy tính người sử dụng. Các bạn có thể chọn lựa sửa mức độ tiếp nhận của máy chủ đối với Cookies trong "nâng cấp" "cài đặt chức năng" Netscape hoặc trong tính an toàn của Mục chọn Internet của IE bao gồm tiếp nhận tất cả Cookies, cài đặt thông báo cho người sử dụng khi nhận được Cookies, từ chối tất cả Cookies....Nếu bạn lựa chọn từ chối tất cả Cookies, có thể không thể sử dụng phần dịch vụ cá nhân hóa hoặc tham gia một phần hoạt động.

Thông thường, mạng thông tin này sẽ căn cứ vào mục đích và tình hình dưới đây, viết và đọc Cookies trong máy chủ của khách hàng. :

  • Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, riêng tư hơn: tiện lợi cho bạn tham gia vào hoạt động trao đổi cá nhân, website này có thể viết Cookies khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập và sửa khi bạn đăng xuất.

  • Để thống kê số người xem và phân tích mô hình xem: để hiểu tình hình người sử dụng xem website, làm tham khảo cải thiện phục vụ của mạng này.


Về biện pháp tự bảo vệ cần thiết của cá nhân

Hãy bảo quản cẩn thận tài khoản hội viên, mật khẩu và không nên đưa bất cứ thông tin cá nhân nào ,đặc biệt là mật khẩu cho bất cứ ai. Sau khi sử dụng các dịch vụ hội viên mà website này cung cấp, cần đăng xuất (log-out) tài khoản hội viên trước khi dời mạng này. Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, hoặc sử dụng máy tính công cộng (như thư viện, phòng máy tính nhà trường hoặc quán net..) hãy nhớ đóng cửa sổ màn hình máy chủ, để phòng người khác đọc thông tin cá nhân, hòm thư của bạn hoặc xâm nhập vào khu quản lý của cơ quan trực thuộc.


Sửa đổi chính sách bảo vệ quyền bí mật riêng tư

Mạng thông tin này sẽ không định kỳ sửa đổi chính sách này để phù hợp quy phạm bảo vệ quyền riêng tư mới nhất. Khi chúng tôi thực hiện sửa đổi lớn về quy định sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ dán thông báo trên website, thông báo cho các bạn nội dung sửa đổi liên quan.


Tư vấn chính sách bảo vệ quyền bí mật riêng tư

Nếu bạn có ý kiến hoặc vấn đề gì về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng thông tin này hoặc đối với việc tòa soạn thu thập, vận dụng, cập nhật thông tin cá nhân khách hàng thì hãy liên lạc tới số 02-23922256 trong giờ hành chính hoặc email tới hòm thư: service@taiwan-panorama.com.