Cảnh báo tình trạng website mạo danh

Cảnh báo tình trạng website mạo danh


Gần đây, Tạp chí Taiwan Panorama phát hiện có những trang web ở Trung Quốc và các nơi khác đã đánh cắp đường link dẫn đến trang web của “Tạp chí Taiwan Panorama”. Xin độc giả vui lòng chú ý địa chỉ trang web khi truy cập, những tên miền dưới đây là địa chỉ truy cập an toàn:

taiwan-panorama.com hoặc taiwan-panorama.com.tw hoặc taiwanpanorama.com hoặc taiwanpanorama.com.tw

Nếu phát hiện thấy trang web đáng ngờ hoặc có thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư dịch vụ khách hàng:service@taiwan-panorama.com

Tạp chí Taiwan Panorama có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người xâm phạm quyền sở hữu.