เกี่ยวกับไต้หวันพาโนรามา

นำไต้หวันสู่สายตาโลก

นิตยสารไต้หวันพาโนรามาออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อปีค.ศ.1976 (เดิมใช้ชื่อว่านิตยสารซิโนรามา) ปัจจุบันนิตยสารไต้หวันพาโนรามาได้จัดทำฉบับสองภาษา คือ เวอร์ชันภาษาจีน-อังกฤษแบบตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และเวอร์ชันภาษาจีน-ญี่ปุ่นแบบออนไลน์ ซึ่งแพร่หลายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก


พันธกิจของเรา คือ นำเสนอเรื่องราวในไต้หวันที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา

ในแต่ละเดือนนิตยสารไต้หวันพาโนรามาจะนำเสนอบทความที่หลากหลายพร้อมรูปภาพประกอบเกี่ยวกับพัฒนาการของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ประเด็นที่ผู้อ่านสนใจมากที่สุด ได้มีการรายงานสัมภาษณ์ในเชิงลึกและนำเสนอในในรูปแบบ 2 ภาษา ทั้งจีน-อังกฤษและจีน-ญี่ปุ่น จนได้รับรางวัลรายงานข่าวสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน (Cross-Strait Relations and Mainland News Reporting Award) รางวัลสิ่งตีพิมพ์รัฐบาลดีเด่น (National Publication Award) และรางวัลสาขาวารสารศาสตร์ซิงหยุน (Hsing Yun Journalism Award) ฯลฯ


รวบรวมขุมทรัพย์แห่งความรู้

นับตั้งแต่จัดพิมพ์หนังสือชุดเล่มแรก “พบกับบุคคลแห่งยุค” เมื่อปีค.ศ.1984 ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน นิตยสารไต้หวันพาโนรามาจึงตีพิมพ์เรื่อยมาและถือเป็นต้นแบบของวงการนิตยสารในไต้หวันที่รวบรวมบทความต่างๆ ซึ่งนำเสนอไปแล้ว มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือชุด จวบจนถึงปัจจุบัน นิตยสารไต้หวันพาโนรามาได้จัดพิมพ์หนังสือชุดไปแล้วกว่า 30 เล่ม อาทิ จัดอยู่ในแนวหน้าของวงการนิตยสารภายในประเทศ จวบจนวันนี้ นิตยสารไต้หวันพาโนรามาได้ตีพิมพ์แล้วกว่า 30 หัวเรื่อง เช่น “จีนศึกษาและนักประวัติศาสตร์จีน” “วัฒนธรรมชนพื้นเมืองในไต้หวัน” “สิ่งมีชีวิตที่พิเศษของไต้หวัน” “โอบกอดไต้หวัน : มองไต้หวันจาก 100 ภาพร่วมสมัย”, “บันทึกประเพณีไต้หวัน” และ “รสชาติของไต้หวัน” เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า หนังสือชุดของไต้หวันพาโนรามาแต่ละเล่ม ล้วนเป็นภาพสะท้อนของไต้หวันในแง่มุมต่างๆ


ไตัหวันพาโนรามาในรูปแบบดิจิทัล ก้าวทันยุคข้อมูลข่าวสาร

หลายปีที่ผ่านมานี้ นิตยสารไต้หวันพาโนรามาได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสื่อมวลชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นอกจากจะร่วมกับสถานีวิทยุชื่อดังในการจัดทำบทสัมภาษณ์แล้ว ยังร่วมมือกับเว็บไซต์ต่างๆ ในการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น จดหมายข่าวสารแบบออนไลน์ (E-newsletter) หรือนิตยสารไต้หวันพาโนรามาฉบับออนไลน์ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมบทความทั้งหมดในนิตยสารพาโนรามากว่า 300 ฉบับ จำนวนกว่า 10 ล้านตัวอักษร จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลอีกด้วย เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้อ่านหรือผู้ที่ต้องการค้นคว้าวิจัย และยังถูกนำไปใช้ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันอะคาเดเมีย ซินิกา (Academia Sinica) ซึ่งเป็นสภาวิจัยสูงสุดของไต้หวัน หอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนหอสมุดแต่ละท้องถิ่นในไต้หวัน รวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยติดอันดับต้นๆ ของการใช้งานในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิตยสารไต้หวันพาโนรามา จะมีโอกาสนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของไต้หวันให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในไต้หวันหรือต่างประเทศ เชื่อว่าผู้ที่รู้จักไต้หวันอยู่แล้ว จะหลงมนต์เสน่ห์ของไต้หวันมากขึ้น ส่วนผู้ที่ยังไม่รู้จักไต้หวันก็จะได้รู้จักไต้หวันจากนิตยสารเล่มนี้ และให้การสนับสนุนไต้หวันต่อไป