ไต้หวันสีเขียว ผลสำเร็จแห่งการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศ

:::

2017 / ธันวาคม

บทความ‧เฉินเลี่ยงจวิน คำแปล‧แสงชัย กิตติภูมิวงศ์ 

นับตั้งแต่ที่นิตยสาร ìไต้หวัน พาโนรามาî ฉบับภาษาเอเชียอาคเนย์ (อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม) ราย 2 เดือนออกวางตลาดเป็นต้นมา ได้รับการตอบรับด้วยความสนใจและชื่นชอบดีจากผู้อ่านในเอเชียอาคเนย์และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน

ìไต้หวัน พาโนรามาî ภาษาเอเชียอาคเนย์ ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2017 นำเสนอในหัวข้อ ไต้หวันสีเขียว ผลสำเร็จแห่งการอนุรักษ์ มีบทความที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง คือ ìบ้านแห่งที่สองของนกปากช้อนหน้าดำî ìการปรากฏตัวของกวางป่าî  ìขุมทรัพย์สีเขียวบนแหลมเหิงชุนî ìเส้นทางเดินชมธรรมชาติหว่าลาหมี่แห่งภูเขาหยก-จากอดีตสู่ปัจจุบันî ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผลสำเร็จการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) อุทยานแห่งชาติอวี้ซาน (Yushan National Park) อุทยานแห่งชาติไถเจียง (Taijiang National Park) และอุทยานแห่งชาติเขิ่นติง (Kenting National Park)

บทความ ìผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองผิงตงกับการมีส่วนร่วมในชุมชนî
เล่าเรื่องการดำเนินโครงการของเมืองผิงตงในปี 2016 ซึ่งก็คือ โครงการสร้างพลังชุมชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และเผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการค้นหาจุดเชื่อมประสานและเสริมแต่งด้านวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับต้นกำเนิดของผู้มาอยู่ใหม่ ได้แก่ การแนะนำวัฒนธรรมที่หลากหลาย การประดิษฐ์งานฝีมือด้วยตนเอง (DIY) การสอนทำอาหาร เป็นต้น แต่ละโครงการเปรียบเสมือนกระแสใหม่ของสังคม ปลุกความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมให้มีชีวิตชีวามากขึ้น

ìบุคคลโดดเด่นî สัมภาษณ์เชฟผู้สร้างธุรกิจในวงการอาหาร คุณฝูหย่งหมิง หรือธวัชชัย เกษมวีรกุล (符永明) เป็นผู้ช่วยเชฟร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในไทเป  ประสบความสำเร็จครั้งแรกตั้งแต่อายุ 26 ปี สร้างธุรกิจหลายครั้ง  ผ่านความล้มเหลวหลายหน ชีวิตของคุณฝูหย่งหมิงในไต้หวันกำลังก้าวไปทีละก้าวๆ เพื่อสานฝันให้เป็นจริง

ìไต้หวัน พาโนรามาî ฉบับภาษาเอเชียอาคเนย์ จะมุ่งมั่นเป็นสะพานสานสัมพันธ์วัฒนธรรมเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างไต้หวันกับชาวเอเชียอาคเนย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!