“Nở rộ” phong trào luyện chữ đẹp Hơi ấm lan tỏa từ ngòi bút sắc lạnh

:::

2016 / Tháng 12

Sách‧Liu Ying Feng bằng tiếng‧Lin Ge Li Sách‧ Lệ Phương


SKB、俾斯麥、鐵力士,你還記得你人生中用過的第一支鋼筆嗎?學生時代,打開鉛筆盒,看著一排排削著完美筆尖的鉛筆,心裡是否曾經萌生一股莫名的喜悅。3C電子浪潮當道,這般屬於自己的時刻彷彿一去不復返。所幸,乘著書寫浪潮,筆的溫度再次回到人們手中。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!