Đài Loan là nhà của tôi Tăng Nữ Hương ── Ngọn hải đăng soi đường cho chị em.

:::

2018 / Tháng 4

Bài viết‧Lee Shan Wei Ảnh‧Chuang Kung Ju Biên dịch‧Tố Kim


越南是一個古老的國度,和中國歷史有著密不可分的關連。其中儒學的智慧精髓,不僅是越南歷代經世的骨幹,更是文化思想的主軸,無論是風俗民情或是禮教倫常,都留下不可磨滅的印記。曾女香就是在一個尊崇儒家傳統的華裔家庭中成長。在成為台灣媳婦後,二十多年來,不僅家庭和樂美滿,更無私的照顧弱勢姐妹。在忙碌中,不斷求知進修,努力實踐自我,足堪新移民之典範。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!