U-mkt - Sự tái sinh của chợ truyền thống Trở lại những tháng ngày xưa cũ

:::

2018 / Tháng 6

Bài viết‧Wu Chinh-wen Ảnh‧Jimmy Lin Biên dịch‧Lệ Phương


從空中俯瞰龍山寺東南方,依稀發現一處馬蹄形的建物:新富町文化市場。這處興建於1935年,伴隨大眾超過80年的傳統市場,隨時光流逝、新興市集出現後,逐漸沒落,為人遺忘。如今經過忠泰建築文化藝術基金會耗時3年的修復重啟,以「新富町文化市場」之姿重新開張,讓人窺見隱身於市井鄰里的老派靈魂。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!