Cả thành phố đều là tường vẽ Graffiti của tôi BOUNCE- Sự giao thoa và kích thích giữa văn hóa cũ và mới

:::

2018 / Tháng 6

Bài viết‧Wu Ching-wen Ảnh‧Chuang Kung-ju  Biên dịch‧Hải Ly


趁著月黑風高的夜晚,找塊戶外牆面一噴而就,畫到一半就被巡邏警察發現「嗶嗶嗶」追趕的日子,對塗鴉藝術家Bounce而言已是陳年舊事;現在的他,作品不僅登堂入室,還高懸在鬧區街頭。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!