Sự hồi sinh của giấy Cuộc du ngoạn mới mẻ kỳ diệu

:::

2016 / Tháng 12

Sách‧Liu, Ying-feng bằng tiếng‧Chuang, Kun-Ru Sách‧Hải Ly


平凡的紙張,是書桌上最常見的風景。但一張紙的故事,遠遠不只如此。矢言為紙張找到無限可能的「樹火紀念紙博物館」,讓紙張承載無限心意、化為舞台上美麗壯闊的佈景。而南部的龍盟科技,則將石頭化為輕薄的紙張,自此改寫紙張的定義。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!