Lao động & người nhập cư ĐNÁ tại Đài Loan

:::

2017 / Tháng 6

Sách‧Liu Ying-Feng bằng tiếng‧Lin Min-Huan Sách‧Bích Ngân


為了打破台灣大眾對於新住民的理解與想像,三月起由國立台灣歷史博物館和南洋姐妹會、燦爛時光,所策劃的「新台客:東南亞移民移工在台灣」特展,集結柬埔寨、印尼、泰國、越南、菲律賓等國移民移工的生命故事,要以「個人生命史與大歷史的對話」,讓大家看有血有肉的「新台客」。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!