Lấy công việc phục chế làm nghệ thuật hành động. Nghệ nhân phục chế tranh Đông phương. Phạm Định Phủ (Fan Ting-fu)

:::

2018 / Tháng 12

Bài viết‧Cathy Teng Ảnh‧Lin Min-hsuan Biên dịch‧Tố Kim


位在台北關渡的「三間工作室」,室內的白色空間給人安靜沉穩之感。工作室的人總是輕聲細語、輕手輕腳的,因為這邊主要的「客人」,多是年歲上百的珍貴文物,得小心呵護,細細款待。

三間的主人范定甫,說話小小聲又快,舉止間,他像是個沉醉在藝術世界裡樂不思蜀的大男孩;但看他細心進行修復的工序,他可是台灣首位在大英博物館工作的修復師。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!