Gặp gỡ - điểm khởi đầu của sự hiểu biết Tiếp xúc văn hóa nông nghiệp Việt Nam tại hội chợ nông nghiệp Đào Viên

:::

2018 / Tháng 8

Bài viết‧Kuo Yu-ping  Ảnh‧Lin Min-hsuan Biên dịch‧Lệ Phương


深入桃園農業博覽會,遠遠就看到層層田壟的花圃景觀,打造越南、印尼、菲律賓及泰國四國共有的水稻梯田縮影,正是博覽會25個展館中獲民眾喜愛票選第一名的「四國文化館」。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!