Home

Văn hóa nghệ thuật

“Bản sắc Khách Gia” trỗi dậy!

“Bản sắc Khách Gia” trỗi dậy!

Ông Trịnh Vinh Hưng – người phục hưng nhạc kịch Khách Gia

Bài viết‧Lee Shan Wei Ảnh‧Kent Chuang Biên dịch‧Minh Hà

Tháng 4 2021

Bài viết liên quan

Bài viết nổi bật