Phục chế không phân loại Chuyên gia Ngô Triết Duệ, nhà phục chế hiện vật giấy

:::

2018 / Tháng 12

Bài viết‧Ivan Chen  Ảnh‧Chuang Kung-ju Biên dịch‧Tường Vy


「蠹魚是吃書的,你書要夠多就會來吃,書多了以後,我不是主人,我要侍奉這些書,每天看每天整理,所以我是蠹樓僕人。」吳哲叡認為,光有修復的技術還不夠,必須不斷地閱讀與研究來延伸學習,並透過團隊無私的分享,讓創意加成,將技術傳承下去。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!