Chen Yunping- phiên dịch chuyên ngành Luật, người xúc tiến đưa phiên dịch Tư pháp vào Luật

:::

2018 / Tháng 4

Bài viết‧Li Shanwei Ảnh‧Lin Min-hsuan Biên dịch‧Bích Ngân


每一種工作都是神聖的,尤其是當這種工作,有權力左右他人的利益得失時,更要用一種誠惶誠恐的心情,去面對和處理。承辦外籍人士司法案件長達25年的陳允萍,對司法通譯現身說法。將自外事警察到移民署業務的親身經歷,著書立說,四方奔走。期待落實司法前人人平等的執法精神,讓當事人享有「知」的權利,並且透過良善的制度,保障通譯者的人身安全。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!