:::
ArchiveAroundTaiwan
มีคำกล่าวที่ว่า คนชอบแมวกับคนชอบสุนัข สื่อถึงบุคลิกสองลักษณะที่แตกต่างกัน แล้วถ้าเป็นคนที่ชอบสัตว์จำ...
ArchiveAroundTaiwan
หากย้อนเวลากลับไปเมื่อปีค.ศ.1922 ที่เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลเปิดใช้งานเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างภาค...
ArchiveAroundTaiwan
ขงจื๊อกล่าวไว้ว่า “ผู้มีปัญญาชอบน้ำ ผู้มีเมตตาชอบขุนเขา” ถือเป็นคำพูดที่เหมาะกับเมืองฮัว...
ArchiveAroundTaiwan
ไถซานเสี้ยน ทางหลวงสายสำคัญระดับประเทศที่มีความยาวกว่า 400 กิโลเมตรสายนี้ ได้รับสมญานามใหม่ว่า &ldqu...
ArchiveAroundTaiwan
คุณเจิ้งฉ่ายต้วน (鄭彩緞) หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม “อาเจ๊ ต้วน” เป็นชาวฮากกา (จีนแคะ) ที่...
ArchiveAroundTaiwan
อิ๋งซีเหมินหรือประตูรับอรุณที่โอ่อ่าสง่างาม ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซินจู๋อายุกว่า 200 ปี และตลาดตงเหมินท...
X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!