พลังสร้างสรรค์จากไต้หวัน

:::

2020 / กุมภาพันธ์

บทความ‧เฉินเลี่ยงจวิน รูปภาพ‧อัญชัน ทรงพุทธิ์ คำแปล‧กฤษณัย ไสยประภาสน์ตั้งแต่นิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม) รายสองเดือนตีพิมพ์เผยแพร่เป็นต้นมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านทั้งมิตรชาวอาเซียนและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันตลอดจนได้รับเสียงชื่นชมจากวงการต่างๆมากมาย

“ไต้หวันพาโนรามา” ภาษาอาเซียน ฉบับที่ 26 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) ฉบับนี้ นำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “ของฝากดูดี มีเอกลักษณ์จากไต้หวัน” มีทั้งสิ้น 4 บทความ ได้แก่ “งานศิลป์โบราณกับนวัตกรรมใหม่ ไอเดียสร้างสรรค์ของขวัญในเทศกาลตรุษจีน” “สุนทรียภาพใหม่ของชา ศิลปะแห่งการผสมผสานปรุงแต่ง” “นวัตกรรมแห่งหัตถศิลป์พื้นบ้าน มินิทรัมเป็ตกับไม้ขนไก่ย่อส่วน” และ “เล่าเรื่องผ่านเกมกระดาน เกมไต้หวันที่กำลังเฟื่องฟู” แนะนำของฝากไต้หวันที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ของไต้หวันใน 2 แง่มุม ได้แก่ “นวัตกรรมหัตถกรรมดั้งเดิม” และ “นวัตกรรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไต้หวัน” ซึ่งรวมถึงการแนะนำรองเท้าปักลายเซรามิกอิฐไต้หวันชารสดั้งเดิมมินิทรัมเป็ตไม้ขนไก่และเกมกระดานเพื่อให้ผู้อ่านชาวต่างชาติที่ต้องการรู้จักไต้หวันนอกจากจะได้รู้จักอาหารรสเด็ดของไต้หวันแล้วยังมีโอกาสซึมซับความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมิตรของผืนแผ่นดินแห่งนี้อีกด้วย

“รู้จักไต้หวัน” ในฉบับนี้ เป็นบทความต่อเนื่องจากบทความชุด “ขี่จักรยานท่องไต้หวัน” เยือนทางหลวงสายเลียบชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน หมายเลข ไถ 11 เริ่มต้นจากตูหลานไถตงผ่านฉางปินตงเหอเก็บภาพวิวทิวทัศน์ชายฝั่งตลอดจนเยี่ยมเยียนชาวบ้านและชนพื้นเมืองตามทางและเรื่องราวน่าสนใจหลังขุนเขาฝั่งตะวันออกของไต้หวัน

นอกจากนี้ “ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับนี้ ยังได้นำเสนอบทความพิเศษเรื่อง “เปิดโลกทัศน์สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้วยศิลปะ” รายงานเกี่ยวกับงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดให้มีขึ้นที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เกาสงเมื่อศิลปะได้หลอมรวมสู่กลุ่มชนจึงต้องดูว่าศิลปินจะสร้างสรรค์ชีวิตให้แก่งานศิลปะของตนอย่างไรจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นต่อวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่ผู้ชมได้อย่างไร

“ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน จะยึดมั่นทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างมิตรภาพอันดีงามระหว่างไต้หวันกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความรุ่งเรืองร่วมกันสืบไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!