เสน่ห์แห่งพัฒนาการอย่างยั่งยืน

:::

2020 / ตุลาคม

บทความ‧เฉินเลี่ยงจวิน คำแปล‧กฤษณัย ไสยประภาสน์นับตั้งแต่นิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม) รายสองเดือนถือกำเนิดเป็นต้นมาได้รับความนิยมและสนใจจากมิตรจากอาเซียนและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันตลอดจนได้รับความชื่นชมจากวงการต่างๆเป็นอย่างมาก

สำหรับนิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน ฉบับที่ 30 (เดือนตุลาคม 2563) ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ หัวข้อหลักคือ “เกาะแห่งเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ “ลดขยะได้ด้วยการออกแบบแนวใหม่ ศักยภาพอันมหาศาลของเศรษฐกิจหมุนเวียนในไต้หวัน”, “การเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง Lotos กับทองดำแห่งกวนเถียน”, “แฟชั่นอันยั่งยืน กลับสู่วิถีชีวิตแห่งการลดทอน”, “ก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ธุรกิจ Good to Go และ Homeapp123”  โดยเริ่มจากแนวคิดใน 4 ด้าน ได้แก่ “ความคิดสร้างสรรค์”, “รีไซเคิล”, “แฟชั่นอันยั่งยืน” และ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในไต้หวันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในหัวข้อ “รู้จักไต้หวัน” ของฉบับนี้ เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากซีรีส์ “ขี่จักรยาน ท่องไต้หวัน” ของเรา ส่วนบทความ “ความอลังของใบเมเปิลสีแดง กับทริปขี่จักรยานท่องไปตามขุนเขา” จะนำท่านไปสัมผัสเส้นทางหลวงหมายเลข ไถ 7A ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของไต้หวัน เริ่มจากเส้นทางบนภูเขาที่ค่อนข้างท้าทายไปตามทางหลวงหมายเลข ไถ 7A จนสุดทางที่โรงแรมหลีซาน
ปินก่วนแนะนำวิวทิวทัศน์ผู้คนและสินค้าพื้นเมืองของอี๋หลาน

นอกจากนี้ นิตยสารไต้หวันพาโนรามาร่วมกับมูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนไต้หวัน-เอเชีย (Taiwan-Asia Exchange Foundation : TAEF) จัดประชุมเสวนา “อาเซียนกำลังขับเคลื่อน : มองนโยบายมุ่งใต้ใหม่จากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการผลักดันการติดต่อแลกเปลี่ยนและทิศทางการส่งเสริมรวมทั้งการพัฒนาด้านวัฒนธรรมกับประเทศมุ่งใต้ใหม่ในอนาคต

“ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน จะยึดมั่นทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างมิตรภาพอันดีงามระหว่างไต้หวันกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความรุ่งเรืองร่วมกันสืบไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!