:::
精選照片

Khoảng khắc trở nên vĩnh cửu – Hình ảnh Panorama


Tập ảnh Panrorama đã ghi lại nét chân thực của mảnh đất và con người ở Đài loan. Nội dung hình ảnh phong phú, bao gồm phong tục tập quán trong nước, ngày lễ hội, môi trường sinh thái, đặc tả nhân vật, thậm thí cả ký sự phỏng vấn nước ngoài, dùng hình ảnh thể hiện sự gắn bó lưu luyến đối với mảnh đất và tình cảm con người chân thành của Đài loan.Trong thế giới không ngừng biến đổi, duy chỉ có mỗi góc cảnh, mỗi nụ cười mà Panorama lưu giữ lạ là trở nên vĩnh cửu.

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!