:::

ฉบับล่าสุด

บทความยอดนิยม

精選照片

ชั่ววินาทีเป็นสิ่งนิรันดร์ — กวางหัวโฟโต้


อัลบัมรูปภาพของกวางหัวได้บันทึกสภาพที่เป็นจริงของภูมิประเทศและผู้อยู่อาศัยในไต้หวัน พร้อมระบุเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงภาพที่เก็บตกวัฒนธรรมท้องถิ่น งานเทศกาล นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และภาพบุคคลต่างๆในประเทศ รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ในสารคดีที่ต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อให้รูปภาพได้แสดงถึงความรู้สึกผูกพันที่มีต่อภูมิประเทศ และความรู้สึกที่แท้จริงระหว่างผู้คนของไต้หวัน ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีแค่อดีตที่ไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งกวางหัวจะเก็บทุกมุมและทุกรอยยิ้ม เพื่อรักษาวินาทีนั้นๆให้คงไว้ชั่วนิรันดร์

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!