การซ้ำ. ระบบ.ความทรงจำ ผลงานแนวทดลองของ การถ่ายภาพแบบหลี่เฮ่า

:::

2018 / ตุลาคม

บทความ‧สิ่นปั๋วอี้ รูปภาพ‧หลี่เฮ่า คำแปล‧รุ่งรัตน์ แซ่หยาง


攝影要如何逃逸出既有陳規並實驗性的運作?觀念攝影家李浩的作品不侷限於攝影紀錄現實的框架,而更多是大量實驗攝影的可能性。在李浩的作品中,我們可以意識「重複」觀念的大量運用,不管是早期作品《重複的機制》或近期的實驗書《R. A./E./O. M.》都是關於公共空間或私人記憶中運作的重複機制。「重複」並非指重複的鞏固某些攝影風格,而更多是透過重複瓦解攝影的紀錄本質,進而敞開攝影跟其他領域共振的未知之域。


請登入 瀏覽全文

《現在申請加入會員完全免費,並可免費查看光華雜誌歷年文章》

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!